Ważna informacja dla Mieszkańców Gminy Wojcieszków

15 stycznia 2021

W 2021 roku w Gminie Wojcieszków powstaje Centrum Usług Społecznych, które finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „ CUS w gminie Wojcieszków – wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców Gminy” gdzie każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł skorzystać z szerokiej oferty usług, np. dotyczących wsparcia rodziny, wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, wsparcia osób starszych, aktywizacji i reintegracji społeczno – zawodowej, usług zdrowotnych, usług opiekuńczych i innych.

Wybór usług do realizacji przez Centrum będzie dokonany z Państwa udziałem i nastąpi w dwóch etapach:

  • w pierwszym etapie, od stycznia do połowy marca 2021 roku, przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb i zasobów Gminy Wojcieszków: 
    każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł wypełnić ankietę w formie papierowej lub przez Internet. Obecnie została zamieszona ankieta w formie drukowanej. W następnym tygodniu zamieścimy również ankietę online;
    – przeprowadzone zostaną także spotkania z mieszkańcami diagnozujące problemy i potrzeby Państwa Gminy,
  • w drugim etapie, od połowy do końca marca 2021 roku, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, podczas których każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł zgłosić swoje uwagi do przygotowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy programu usług społecznych.

Tak wybrane usługi będą świadczone na rzecz mieszkańców Gminy zarówno przez jednostki gminne, jak i przez innych usługodawców.

 

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PRZEDSIĘBIORCY !

Zasadą ważną w działaniu CUS jest zlecanie wykonywania usług społecznych podmiotom
z sektora pozarządowego oraz biznesu. Diagnoza obejmie więc także diagnozę potencjału przyszłych usługodawców. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dla potencjalnych usługodawców.

Utworzenie CUS ma na celu dostosowanie usług do potrzeb lokalnej społeczności, poszerzenie ich zakresu, a co za tym idzie usługi obejmą większą grupę mieszkańców.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i zaniesienie jej do swojego sołtysa lub radnego, lub wrzucenie do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy.
Najłatwiej będzie można wypełnić ankietę online (już w następnym tygodniu na stronie internetowej gminy). Ankieta jest anonimowa.

Zapraszamy do zakładki zamieszczonej na stronie internetowej Gminy „CUS w Gminie Wojcieszków – wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” oraz podzakładek:
Informacje o projekcie: https://wojcieszkow.pl/informacje-o-projekcie/
– oraz Aktualności: https://wojcieszkow.pl/aktualnosci/

Ankieta– doc

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00