Aktualności

7 stycznia 2021

1    Zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Wojcieszków z dnia 8 stycznia 2021 r.  został powołany Zespół d/s realizacji diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.

W skład Zespołu zostali powołani:

1.  Zofia Mikusek          – kierownik projektu
2. Justyna Banasiewicz    – zastępująca Kierownika GOPS
3. Agnieszka Wróblewska   – oprac. diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej
4. Paweł Wiśniewski       – prawnik
5. Ewa Olszak             – przedstawiciel samorządu gminy Wojcieszków
6. Marcin Kurek           – przedstawiciel samorządu gminy Wojcieszków
7. Beata Olszewska-Barc   – przedstawiciel NGO

.

2. Wstępna koncepcja diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej

WSTĘPNA KONCEPCJA DIAGNOZY – doc

.

3. Wybór usług do realizacji przez Centrum będzie dokonany z Państwa udziałem i nastąpi w dwóch etapach:

– w pierwszym etapie, od stycznia do połowy marca 2021 roku, przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb i zasobów Gminy Wojcieszków: każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł wypełnić ankietę w formie papierowej (Ankieta)  lub przez Internet: https://forms.gle/ckzXAHdDzdJva45X8, przeprowadzone zostaną także spotkania z mieszkańcami diagnozujące problemy i potrzeby Państwa Gminy,

– w drugim etapie, od połowy do końca marca 2021 roku, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, podczas których każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł zgłosić swoje uwagi do przygotowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy programu usług społecznych.

Tak wybrane usługi będą świadczone na rzecz mieszkańców Gminy zarówno przez jednostki gminne, jak i przez innych usługodawców.

 UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PRZEDSIĘBIORCY !

Zasadą ważną w działaniu CUS jest zlecanie wykonywania usług społecznych podmiotom z sektora pozarządowego oraz biznesu. Diagnoza obejmie więc także diagnozę potencjału przyszłych usługodawców. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dla potencjalnych usługodawców.

Utworzenie CUS ma na celu dostosowanie usług do potrzeb lokalnej społeczności, poszerzenie ich zakresu, a co za tym idzie usługi obejmą większą grupę mieszkańców.

Uprzejmie prosimy więc o wypełnienie ankiety online: https://forms.gle/5sNKj6DjLvK2zYxX8

Ankieta jest anonimowa

.

4. ANKIETY- DIAGNOZA PROBLEMÓW, POTRZEB I ZASOBÓW
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wojcieszków,
w 2021 roku w Gminie Wojcieszków powstaje Centrum Usług Społecznych, gdzie każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł skorzystać z szerokiej oferty usług, np. dotyczących wsparcia rodziny, wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, wsparcia osób starszych, aktywizacji i reintegracji społeczno – zawodowej, usług zdrowotnych, usług opiekuńczych i innych. Wybór usług do realizacji przez Centrum będzie dokonany z Państwa udziałem.
.
ANKIETA DLA OSÓB DOROSŁYCH
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety (link do ankiety poniżej), wyniki której posłużą do określenia rodzaju i zakresu usług społecznych, które należy wdrożyć w Gminie.
.
ANKIETA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 W 2021 roku w Gminie Wojcieszków powstaje Centrum Usług Społecznych, gdzie będą organizowane różne usługi dla mieszkańców Gminy, w tym dla dzieci i młodzieży. Wybór usług do realizacji przez Centrum będzie dokonany z Waszym udziałem, dlatego bardzo prosimy o wypełnienie ankiety  (link do ankiety poniżej), w której określicie swoje problemy i potrzeby. Ankieta jest anonimowa.

https://forms.gle/UtPNJ23oucWLcWfZ8

.
ANKIETA DLA POTENCJALNYCH USŁUGODAWCÓW
Ważną zasadą w działaniu powstającego w Gminie Wojcieszków Centrum Usług Społecznych jest zlecanie wykonywania usług społecznych podmiotom z sektora pozarządowego oraz biznesu. Przeprowadzana na potrzeby CUS diagnoza problemów i potrzeb gminy Wojcieszków obejmuje także diagnozę potencjału przyszłych usługodawców. Organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety (link do ankiety poniżej) dla potencjalnych usługodawców.

5. Konsultacje dotyczące opracowanej diagnozy potrzeb i potencjału w Gminie Wojcieszków

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy zaprasza do udziału w  konsultacjach, wyrażania opinii i złożenia uwag nt. opracowanej diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Wojcieszków w ramach realizowanego projektu „CUS w Gminie Wojcieszków – wysoka jakość usług społecznych dla Mieszkańców Gminy.

Termin konsultacji: 19 – 26 marca 2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy  i formularz konsultacyjny

Diagnoza potrzeb i potencjału Gminy Wojcieszków

ANKIETA dla mieszkańców gminy Wojcieszków dot. świadczonych usług społecznych w ramach realizowanego projektu pt.”CUS w gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy”

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00