Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszków

6 lutego 2020

 

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wojcieszków”
realizowany w ramach
Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu – 2 883 612,18 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne – 2 323 407,92 zł

Dofinansowanie ze środków UE – 1 974 896,73 zł

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00