Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszków

6 lutego 2020

 

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wojcieszków”
realizowany w ramach
Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu – 2 883 612,18 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne – 2 323 407,92 zł

Dofinansowanie ze środków UE – 1 974 896,73 zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Wojcieszkowie i Wólce Domaszewskiej w Gminie Wojcieszków.

Zakres prac obejmuje m.in:

Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie dachów i stropów
 • wymiana okien
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • modernizacja oświetlenia
 • wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych
 • montaż paneli fotowoltaicznych (zgodnie z zapisami audytu energetycznego – 35 szt. paneli);

Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropu poddasza
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • modernizacja oświetlenia
 • wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych,
 • montaż paneli fotowoltaicznych (zgodnie z zapisami audytu energetycznego – 18szt. paneli);

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00