Ochrona zdrowia

29 kwietnia 2019

 

Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Mieszkańców Powiatu Łukowskiego realizowane są przez SPZOZ w Łukowie w następujących miejscach:

1. Łuków przy ul. Partyzantów 10, nr tel. (25) 798 65 90 lub (25) 798 20 01 wew 317)
2. Stoczek Łukowski przy ul. Piłsudskiego 32 (Przychodnia POZ) nr tel. (25) 797 00 14

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w najbliższej placówce Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych,
– telefonicznie,
– w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta.

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub w uzasadnionych sytuacjach wezwać karetkę pogotowia.
W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki w domu chorego.
Wezwania telefoniczne do lekarza lub pielęgniarki należy kierować do najbliższej placówki NiŚOZ zgodnie z obszarem zabezpieczenia.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w placówkach nocnej i świątecznej opieki POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia gdy:
– nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
– zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Internetowe Konto Pacjenta

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00