Ochrona zdrowia

29 kwietnia 2019

 

Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Mieszkańców Powiatu Łukowskiego realizowane są przez SPZOZ w Łukowie w następujących miejscach:

1. Łuków przy ul. Partyzantów 10, nr tel. (25) 798 65 90 lub (25) 798 20 01 wew 317)
2. Wojcieszków przy ul. Parkowej 1 (Gminny Ośrodek Zdrowia), nr tel. (25) 755 41 17
3. Stoczek Łukowski przy ul. Piłsudskiego 32 (Przychodnia POZ) nr tel. (25) 797 00 14

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w najbliższej placówce Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych,
– telefonicznie,
– w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta.

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub w uzasadnionych sytuacjach wezwać karetkę pogotowia.
W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki w domu chorego.
Wezwania telefoniczne do lekarza lub pielęgniarki należy kierować do najbliższej placówki NiŚOZ zgodnie z obszarem zabezpieczenia.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w placówkach nocnej i świątecznej opieki POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia gdy:
– nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
– zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Internetowe Konto Pacjenta

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon:(0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail:urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP:8252080020
REGON:711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.45 - 15.45
Wtorek 7.45 - 15.45
Środa 7.45 - 15.45
Czwartek 7.45 - 15.45
Piątek 7.45 - 15.45