Atrakcje turystyczne, zabytki

29 kwietnia 2019

 

Na terenie gminy Wojcieszków występuje szereg atrakcji turystycznych:

  • czyste nieskażone środowisko
  • dolina Małej Bystrzycy i Bystrzycy wraz z kompleksem stawów rybnych w Burcu (obszary o randze regionalnej, działalność agroturystyczna)
  • większość kompleksów leśnych położonych na terenie gminy (kompleksy leśne koło Woli Bobrowej)
  • stawy rybne w Burcu – powierzchnia około 90 ha
  • park zabytkowy w Wojcieszkowie z przełomu XVIII/XIX wieku o pow. 11,0 ha w tym 0,44 ha stanowią lustra wody
  • parki wiejskie:
    – w Wólce Domaszewskiej z połowy XIX wieku o powierzchni 4,3 ha
   • – w Przytulinie z połowy XIX wieku
  •           – w Burcu z początku XX wieku z murowanym dworem
  • ponad 10 zatwierdzonych i projektowanych pomników przyrody ( jodła jednobarwna, wiąz szypułkowy, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, klon pospolity, wierzba biała, świerk pospolity, topola czarna)
  • zabytki kultury materialnej:
    – zespół dworski w Burcu XVIII w., przebudowany w 1964 r. i Woli Burzeckiej (1938 r.)
   • – Zespół Kościoła Parafialnego p.w.Najświętszego Serca Jezusa w Wojcieszkowie XIX/XX w
   • – dawny budynek Urzędu Gminy, drewniany (około 1897 r.) obecnie izba regionalna
  •            – zespół gorzelni dworskiej ( poczatek XX wieku)
 • Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Zofii Wdowy w Zofiborze (1854 r.)
 • cmentarz parafialny w Wojcieszkowie (przełom XVIII/XIX w) pomnik żony Sienkiewicza Marii z Babskich, groby Kleeberczyków
 • cmentarz parafialny w Zofiborze (przełom XIX/XX w)

O potencjale turystycznym gminy decyduje w dużym stopniu liczba obiektów zabytkowych. W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków gminy Wojcieszków znajdują się:
W miejscowości Burzec:

 • Ośmiorak – wzniesiony pod koniec XIX wieku z cegły palonej na planie prostokąta.
 • Gorzelnia – budowana w latach 1914-1922. Murowana z cegły palonej na planie litery T z centralnym ryzalitem, skrzydłami bocznymi i tylnym.
 • Park krajobrazowy – XIX w., park posiada kształt nieregularnego czworoboku i zajmuje powierzchnię 4,73 ha. Od północy otaczają go stawy, od zachodu i południowego zachodu grunty orne, od wschodu graniczy z terenami zespołu folwarcznego.

W miejscowości Wojcieszków:

 • Park pałacowy – XVIII/XIX w., park ma kształt wieloboku zbliżonego do trójkąta, do parku od zachodu prowadzi aleja dojazdowa wysadzana lipami. Na terenie parku rosną drzewa w wieku 100-120 lat. Przez park przebiegają aleje spacerowe lipowe, aleja kasztanowcowa, aleja grabowa i grabowo-lipowa.

W miejscowości Zofibór:

  • Kościół drewniany – 1854 r. wzniesiony na planie prostokąta z węższym prezbiterium zakończonym trójbocznie, po bokach którego dwie zakrystie. Wnętrze trójnawowe.
  • Dzwonnica drewniana – około 1854 r. usytuowana obok kościoła wybudowana z drewna na planie kwadratu.

Obok obiektów wpisanych do rejestru zabytków istnieją obiekty będące w strefie zainteresowania konserwatorskiego. Są to:
W miejscowości Burzec:

 • dwór murowany w XVIII w, przebudowany w 1964 r.
 • dwanaściorak, murowany z końca XIX w.
 • stajnia, murowana – lata 20-ste XX w.
 • obora, murowana – lata 20-ste XX w.
 • kilkanaście domów mieszkalnych drewnianych z początków XX w.

W miejscowości Przytulin:

 • pozostałości parku dworskiego, 2 połowa XIX w.

W miejscowości Wojcieszków:

  • Zespół Kościoła Parafialnego p. w. Najświętszego Serca Jezusa – kościół murowany 1897-1899 r., plebania drewniana ok. 1897 r.
  • Zespół Pałacowo – Parkowy

W miejscowości Wola Burzecka

 • Zespół Dworski – dwór murowany 1938 r., pozostałości parku krajobrazowego, pocz. XX w.

W miejscowości Wólka Domaszewska

 • pozostałości parku dworskiego, poł. XIX w.

Poza w/w obiektami w gminie zachowało się wiele budynków mieszkalnych oraz magazynowo – składowych i inwentarskich. W wielu miejscowościach, zachowały się drewniane domy mieszkalne z początku XX wieku, które znajdują się w strefie zainteresowania konserwatorskiego.

 

Hotele w gminie Wojcieszków
Hotel „Skrzetuski” w Wojcieszkowie – posiada kilkadziesiąt miejsc noclegowych, salę restauracyjną i balową.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00