Zabytki

29 kwietnia 2019

 

Na terenie gminy Wojcieszków występuje szereg atrakcji turystycznych:

  • czyste nieskażone środowisko
  • dolina Małej Bystrzycy i Bystrzycy wraz z kompleksem stawów rybnych w Burcu (obszary o randze regionalnej, działalność agroturystyczna)
  • większość kompleksów leśnych położonych na terenie gminy (kompleksy leśne koło Woli Bobrowej)
  • stawy rybne w Burcu – powierzchnia około 90 ha
  • park zabytkowy w Wojcieszkowie z przełomu XVIII/XIX wieku o pow. 11,0 ha w tym 0,44 ha stanowią lustra wody
  • parki wiejskie:
    – w Wólce Domaszewskiej z połowy XIX wieku o powierzchni 4,3 ha
   • – w Przytulinie z połowy XIX wieku
  •           – w Burcu z początku XX wieku z murowanym dworem
  • ponad 10 zatwierdzonych i projektowanych pomników przyrody ( jodła jednobarwna, wiąz szypułkowy, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, klon pospolity, wierzba biała, świerk pospolity, topola czarna)
  • zabytki kultury materialnej:
    – zespół dworski w Burcu XVIII w., przebudowany w 1964 r. i Woli Burzeckiej (1938 r.)
   • – Zespół Kościoła Parafialnego p.w.Najświętszego Serca Jezusa w Wojcieszkowie XIX/XX w
   • – dawny budynek Urzędu Gminy, drewniany (około 1897 r.) obecnie izba regionalna
  •            – zespół gorzelni dworskiej ( poczatek XX wieku)
 • Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Zofii Wdowy w Zofiborze (1854 r.)
 • cmentarz parafialny w Wojcieszkowie (przełom XVIII/XIX w) pomnik żony Sienkiewicza Marii z Babskich, groby Kleeberczyków
 • cmentarz parafialny w Zofiborze (przełom XIX/XX w)

O potencjale turystycznym gminy decyduje w dużym stopniu liczba obiektów zabytkowych. W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków gminy Wojcieszków znajdują się:
W miejscowości Burzec:

 • Ośmiorak – wzniesiony pod koniec XIX wieku z cegły palonej na planie prostokąta.
 • Gorzelnia – budowana w latach 1914-1922. Murowana z cegły palonej na planie litery T z centralnym ryzalitem, skrzydłami bocznymi i tylnym.
 • Park krajobrazowy – XIX w., park posiada kształt nieregularnego czworoboku i zajmuje powierzchnię 4,73 ha. Od północy otaczają go stawy, od zachodu i południowego zachodu grunty orne, od wschodu graniczy z terenami zespołu folwarcznego.

W miejscowości Wojcieszków:

 • Park pałacowy – XVIII/XIX w., park ma kształt wieloboku zbliżonego do trójkąta, do parku od zachodu prowadzi aleja dojazdowa wysadzana lipami. Na terenie parku rosną drzewa w wieku 100-120 lat. Przez park przebiegają aleje spacerowe lipowe, aleja kasztanowcowa, aleja grabowa i grabowo-lipowa.

W miejscowości Zofibór:

  • Kościół drewniany – 1854 r. wzniesiony na planie prostokąta z węższym prezbiterium zakończonym trójbocznie, po bokach którego dwie zakrystie. Wnętrze trójnawowe.
  • Dzwonnica drewniana – około 1854 r. usytuowana obok kościoła wybudowana z drewna na planie kwadratu.

Obok obiektów wpisanych do rejestru zabytków istnieją obiekty będące w strefie zainteresowania konserwatorskiego. Są to:
W miejscowości Burzec:

 • dwór murowany w XVIII w, przebudowany w 1964 r.
 • dwanaściorak, murowany z końca XIX w.
 • stajnia, murowana – lata 20-ste XX w.
 • obora, murowana – lata 20-ste XX w.
 • kilkanaście domów mieszkalnych drewnianych z początków XX w.

W miejscowości Przytulin:

 • pozostałości parku dworskiego, 2 połowa XIX w.

W miejscowości Wojcieszków:

  • Zespół Kościoła Parafialnego p. w. Najświętszego Serca Jezusa – kościół murowany 1897-1899 r., plebania drewniana ok. 1897 r.
  • Zespół Pałacowo – Parkowy

W miejscowości Wola Burzecka

 • Zespół Dworski – dwór murowany 1938 r., pozostałości parku krajobrazowego, pocz. XX w.

W miejscowości Wólka Domaszewska

 • pozostałości parku dworskiego, poł. XIX w.

Poza w/w obiektami w gminie zachowało się wiele budynków mieszkalnych oraz magazynowo – składowych i inwentarskich. W wielu miejscowościach, zachowały się drewniane domy mieszkalne z początku XX wieku, które znajdują się w strefie zainteresowania konserwatorskiego.

 

SZLAKI TURYSTYCZNE.

  1. Szlak im. Henryka Sienkiewicza – niebieski szlak rozpoczyna się na okrzejskim rynku i dalej biegnie do ziemnego kopca, usypanego w l. 1913-38 w Okrzei na cześć Noblisty, który urodził się pobliskiej Woli Okrzejskiej, należącej wówczas do jego babki Felicjanny Cieciszowskiej, obecnie znajduje się tu muzeum biograficzne pisarza. Dalej szlak prowadzi przez Adamów do Burca, który należał w XIX w. do wuja pisarza Aleksandra Dmochowskiego. Wieś została uwieczniona w II t. „Potopu”. W „Potopie” wieś Burzec należy do Jana Skrzetuskiego bohatera Trylogii, tutaj w dworku rodziny Skrzetuskich zamieszkuje Zagłoba.
   W Burcu znajdują się stawy związane z twórczością pisarza, których nazwy pochodzą od bohaterów Trylogii.
   Stawy z przylegającymi kompleksami leśnymi są bogactwem florystycznym. Lasy obfitują w grzyby, w stawach hodowane są karpie.
   Można podziwiać tu 15 gatunków roślin całkowicie chronionych.
   Atmosferę zachwytu stawami, roślinnością i różnorodnością ptactwa oddała Jadwiga Waydel-Dmochowska żona Stefana Dmochowskiego, spowinowaconego z Henrykiem Sienkiewiczem w książce pt. „Dawna W-wa” (1958) i „Jeszcze o dawnej Warszawie” (1960)
   Z Burca przemieszczamy się przez Wolę Burzecką – tu widzimy dworek szlachecki i dwie chaty kryte słomą z końca XIX w. – do Wojcieszkowa, aby na cmentarzu złożyć hołd trzeciej żonie Noblisty, Marii z Babskich spokrewnionej z Dmochowskimi. W miejscowym kościele odbyło się nabożeństwo żałobne za Marię według jej życzenia, sprowadzonej z Krakowa.
  2. Część trasy typowej dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dla obozów wędrownych „Szlakiem H. Sienkiewicza”. Szlak rozpoczyna się w Łukowie, biegnie do Wojcieszkowa, prowadzi przez Wolę Burzecką do wsi Burzec zabytkową Aleją wjazdową do willi Dmochowskich, w której obecnie mieści się szkoła podstawowa, a następnie do Adamowa.
  3. Szlak im. gen. Franciszka Kleeberga (zielony) poświęcony dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszkowi Kleebergowi i jego żołnierzom, którzy w dn. 2-5 października 1939 r. stoczyli pod Kockiem i Wolą Gułowską ostatnią regularną bitwę z Niemcami, podczas kampanii wrześniowej. Na cmentarzu w Wojcieszkowie spoczywa 18 żołnierzy poległych 5.X.1939 r. we wsi Burzec i tam pochowanych, a następnie przeniesionych na cmentarz w Wojcieszkowie.

Żołnierze gen. Kleeberga są pochowani na cmentarzu w Helenowie, Kocku, Serokomli i Woli Gułowskiej (najwięcej)

Hotele w gminie Wojcieszków
Hotel „Skrzetuski” w Wojcieszkowie – posiada kilkadziesiąt miejsc noclegowych, salę restauracyjną i balową.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00