Program „Senior+” – edycja 2021

30 sierpnia 2021

Gmina Wojcieszków otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021, Moduł I,  na zadanie pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Gminie Wojcieszków, Wola Burzecka 80, 21-411 Wojcieszków, Działka nr 1285, Obręb 0016 – Wola Burzecka.”.

Wartość dofinansowania wyniosła 97 560,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 121 950,00 zł.

W ramach zadania zostanie zakupione wyposażone  do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Woli Burzeckiej:

  1. Pomieszczenia ogólnodostępnego.
  2. Pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych.
  3. Pomieszczenia kuchennego.
  4. Szatni.
  5. Pomieszczenia klubowego.

Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie Wojcieszków. Głównym celem jej utworzenia jest doniosły problem aktywności w wieku starszym, poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego członków Klubu, zmniejszenie izolacji społecznej, zapewnienie wzrostu poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Pomysł na utworzenie Klubu Seniora na terenie gminy Wojcieszków wyszedł od samych mieszkańców gminy. Klub Seniora będzie odpowiedzią na te potrzeby. Pozwoli na  aktywizację i integrację seniorów. W Klubie Seniora można się będzie spotkać np. z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas w miłej atmosferze. Ideą Klubu Seniora jest integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Grupą docelową są osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie gminy Wojcieszków, a ponadto spełniają warunki ustalone na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00