Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojcieszków (ul. Parkowa)

17 lipca 2023

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojcieszków (ul. Parkowa) – od km 0+059 do km 0+845”

 

Kwota dofinansowania: 701.534,93 zł.

Całkowita wartość inwestycji:  1.472.106,69 zł.

 

Koszty projektu:

Całkowity koszt projektu: 1.472.106,69 zł.

Koszty kwalifikowalne: 1.403.069,87 zł.

Koszty niekwalifikowalne : 69.036,82 zł.

Dofinansowanie RFRD: 701.534,93 zł.

Wkład własny: 701.534,94 zł.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023).

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S. A.


Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojcieszków (ul. Parkowa) – od km 0+059 do km 0+845.

W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (ul. Parkowej) w miejscowości Wojcieszków.
Łączna długość przebudowanego odcinka – 786 m,
W wyniku przebudowy drogi zostały poprawione parametry techniczne, zwiększona nośność drogi oraz kategoria ruchu.

W wyniku zrealizowania zadania powstał odcinek drogi, który posiada następujące parametry techniczne:

– szerokość jezdni – 5,0 m;
– szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– lewostronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
– prawostronny chodnik przy jezdni o szerokości 2,0 m i długości 786 m;
– lewostronny chodnik przy jezdni o szerokości 2,0 m i długości 113 m;
– wykonano odwodnienie powierzchniowe;
– wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome;
– wykonano przejścia dla pieszych na wyniesionych skrzyżowaniach z innymi drogami wewnętrznymi;
– wykonano oświetlenie drogowe;
– kategoria ruchu drogi podniesiona została do KR2;

 

Dokumentacja zdjęciowa – stan po przebudowie:

 


Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojcieszków (ul. Parkowa) – od km 0+059 do km 0+845.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (ul. Parkowej) w miejscowości Wojcieszków.
Łączna długość przebudowywanego odcinka – 786 m,
W wyniku przebudowy drogi zostaną poprawione parametry techniczne, zostanie zwiększona nośność drogi oraz kategoria ruchu.

W wyniku realizacji zadania powstanie odcinek drogi, który będzie posiadał następujące parametry techniczne:

– szerokość jezdni – 5,0 m;
– szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– lewostronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
– prawostronny chodnik przy jezdni o szerokości 2,0 m i długości 786 m;
– lewostronny chodnik przy jezdni o szerokości 2,0 m i długości 113 m;
– wykonane zostanie odwodnienie powierzchniowe;
– wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome;
– wykonane zostaną przejścia dla pieszych na wyniesionych skrzyżowaniach z innymi drogami wewnętrznymi;
– wykonane zostanie oświetlenie drogowe;
– kategoria ruchu drogi podniesiona została do KR2;


Dokumentacja zdjęciowa stan obecny

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00