Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wojcieszków

3 sierpnia 2020

 

Forma prawna:   Stowarzyszenie

KRS 0000845604

NIP 8252189099

REGON 386273888

Prezes: Dorota Zagrodnik

Adres siedziby Stowarzyszenia: ul.Kościelna 46,  21-411 Wojcieszków

Cel działania:

 1. Wspieranie działań przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno- gospodarczego Gminy Wojcieszków.
 2. Wspieranie inicjatyw, podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Wojcieszków.
 3. Działalność na rzecz ochrony środowiska.
 4. Działalność kulturalna.
 5. Propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej.
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 7. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 8. Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi.
 9. Działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, osób z niepełnosprawnościami.
 10. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 11. Działalność edukacyjna i wychowawcza.
 12. Rozwijanie i kultywowanie idei partnerstwa.
 13. Przeciwdziałanie bezrobociu.
 14. Działalność wydawnicza.
 15. Popularyzowanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych.
 16. Działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet.
 17. Współpraca z gminą i innymi organizacjami pozarządowymi.
 18. Działalność na rzecz osób starszych.

statut stowarzyszenia

 logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00