Przebudowa drogi gminnej Nr 102697L w miejscowości Bystrzyca od km 0+000 do km 0+845

29 czerwca 2022

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102697L w miejscowości Bystrzyca od km 0+000 do km 0+845”

 

Kwota dofinansowania: 395.994,08 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 791.988,17 zł.

 

Koszty projektu:

Całkowity koszt projektu: 791.988,17 zł.

Koszty kwalifikowalne: 791.988,17 zł.

Koszty niekwalifikowalne : 1.685,10 zł.

Dofinansowanie RFRD: 395.994,08 zł.

Wkład własny: 395.994,09 zł.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022).

Wykonawca zadania: STRABAG Sp. z o.o.


Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 102697L w miejscowości Bystrzyca od km 0+000 do km 0+845.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 102697 L w miejscowości Bystrzyca.
Łączna długość przebudowanego odcinka drogi – 845 m,

W wyniku przebudowy drogi zostały poprawione parametry techniczne drogi, zwiększyła się jej nośność oraz kategoria ruchu.

Przebudowany odcinek drogi posiada następujące parametry techniczne:

Droga gminna nr 102697 L od km 0+000 do km 0+845:
– szerokość jezdni – 5,0 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– obustronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
– wykonano odwodnienie powierzchniowe;
– wykonano nowe oznakowanie pionowe;
– kategoria ruchu drogi podniesiona została do KR2;


Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 102697L w miejscowości Bystrzyca od km 0+000 do km 0+845.

W ramach zadania zaplanowano do wykonania przebudowę drogi gminnej nr 102697 L w miejscowości Bystrzyca.
Łączna długość przebudowywanego odcinka – 845 m,

W ramach przebudowy zaplanowana jest poprawa parametrów technicznych przebudowywanej drogi, zwiększenie jej nośność oraz kategorii ruchu. Docelowo przebudowywana droga będzie posiadać następujące parametry techniczne:

Droga gminna nr 102697 L
– szerokość jezdni – 5,0 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
– wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego;
– podniesienie kategorii ruchu do KR2;


 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00