Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Świderki oraz Wólka Domaszewska

29 czerwca 2022

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Świderki oraz Wólka Domaszewska”

 

Kwota dofinansowania: 514.387,50 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1.099.649,14 zł.

 

Koszty projektu:

Całkowity koszt projektu: 1.099.649,14 zł.

Koszty kwalifikowalne: 1.099.649,14 zł.

Koszty niekwalifikowalne : 3.370,20 zł.

Dofinansowanie RFRD: 514 387,50 zł.

Wkład własny: 585.261,64 zł.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022).

Wykonawca zadania: STRABAG Sp. z o.o.


Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Świderki oraz Wólka Domaszewska.

W ramach zadania wykonano przebudowę dwóch odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Świderki i Wólka Domaszewska.
Łączna długość przebudowywanych odcinków – 632 m,
w tym:
– długość odcinka nr 1 – 474 m;
– długość odcinak nr 2 – 158 m;
W wyniku przebudowy dróg zostały poprawione parametry techniczne obu odcinków przebudowanych  drogi, zwiększyła się jej nośność oraz kategoria ruchu.

Przebudowane odcinki dróg posiadają następujące parametry techniczne:

Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+474:
– szerokość jezdni – 5,0 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– lewostronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
– prawostronny chodnik przy jezdni o szerokości 2,0 m;
– wykonano odwodnienie powierzchniowe;
– wykonano nowe oznakowanie pionowe;
– kategoria ruchu drogi podniesiona została do KR2;

Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+158:
– szerokość jezdni – 5,0 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– obustronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
– wykonano odwodnienie powierzchniowe;
– wykonano nowe oznakowanie pionowe;
– kategoria ruchu drogi podniesiona została do KR2;

 


Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Świderki oraz Wólka Domaszewska.

W ramach zadania zaplanowano do wykonania przebudowę dwóch odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Świderki i Wólka Domaszewska.
Łączna długość przebudowywanych odcinków – 632 m,
w tym:
– długość odcinka nr 1 – 474 m;
– długość odcinak nr 2 – 158 m;
W ramach przebudowy zaplanowana jest poprawa parametrów technicznych obu odcinków przebudowywanej drogi, zwiększenie jej nośność oraz kategorii ruchu. Docelowo przebudowywane odcinki będą posiadać następujące parametry techniczne:

Odcinek nr 1:
– szerokość jezdni – 5,0 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– wykonanie jednostronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
– wykonanie jednostronnego chodnika przy jezdni o szerokości 2,0 m;
– wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego;
– podniesienie kategorii ruchu do KR2;

Odcinek nr 2:
– szerokość jezdni – 5,0 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
– wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego;
– podniesienie kategorii ruchu do KR2;


logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00