Remont drogi gminnej nr 102707 L w miejscowościach Wojcieszków i Wola Bobrowa

15 grudnia 2023

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

„Remont drogi gminnej nr 102707 L od km 0+000 do km 2+139 w miejscowościach Wojcieszków i Wola Bobrowa”

 

Kwota dofinansowania: 480.334,46 zł.

Całkowita wartość inwestycji:  960.668,92 zł.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie – 13 września 2023 r.

 

Koszty projektu:

Całkowity koszt zadania: 960.668,92 zł.

Koszty kwalifikowalne: 960.668,92 zł.

Dofinansowanie RFRD: 480.334,46 zł.

Wkład własny: 480.334,46 zł.

Okres realizacji zadania: od listopada 2023 r. do czerwca 2024 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: maj 2024 r.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023).

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S. A.

 


Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Remont drogi gminnej nr 102707 L od km 0+000 do km 2+139 w miejscowościach Wojcieszków i Wola Bobrowa.

 

W ramach zadania wykonany został remont odcinka drogi gminnej nr 102707 L w miejscowościach Wojcieszków i Wola Bobrowa.
Łączna długość wyremontowanego odcinka – 2.139 m,
W wyniku przeprowadzonego remontu odcinków drogi gminnej została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni, pobocza gruntowe oraz oznakowanie pionowe.

W wyniku zrealizowania zadania wyremontowane zostały odcinki dróg, które posiadają następujące parametry techniczne:

– szerokość jezdni – 5,0 m;
– szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– obustronne pobocze gruntowe o szerokości min. 0,75 m;
– odwodnienie powierzchniowe na przyległe tereny zielone;
– wymieniono oznakowanie pionowe;


Dokumentacja zdjęciowa – stan drogi po wykonanym remoncie:

 

 


W ramach zadania zostanie wykonany remont drogi gminnej nr 102707 L od km 0+000 do km 2+139 w miejscowościach Wojcieszków i Wola Bobrowa.
Łączna długość remontowanego odcinka – 2.139 m,


Dokumentacja zdjęciowa stan przed remontem:

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00