Dokumenty do pobrania

29 kwietnia 2019

Dokumenty do pobrania

1. Gospodarka odpadami

2. Zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

3. Ochrona środowiska

4. Podatki i opłaty lokalne

5. Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

6. Drogownictwo

7. Działalność gospodarcza

8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

9. Preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00