Spółdzielnia Socjalna „Wojcieszkowianka”

4 sierpnia 2020

 

Spółdzielnia Socjalna „Wojcieszkowianka” została założona przez 2 osoby prawne tj:

  1. Gminę Wojcieszków,
  2. Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne „PRZYMIERZE” w Burcu.

w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (nie ze środków budżetu gminy!)

Spółdzielnia  jest podmiotem wyodrębnionym  pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą, zarejestrowaną  w Krajowym Rejestrze Sądowym  w dniu 1 kwietnia 2020r. Jest podmiotem który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców ,akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go  reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.

Spółdzielnia jako podmiot ekonomii społecznej świadczy  usługi: opiekuńcze dla osób starszych, porządkowe  oraz gastronomiczne /po dostosowaniu pomieszczeń, poprzez swoich pracowników – mieszkańcom i instytucjom gminy.

W ramach dofinansowania Spółdzielnia otrzyma środki finansowe na dostosowanie i doposażenie  w wysokości 120.000,00zł oraz wsparcie pomostowe na zatrudnionych  pracowników.

Siedzibą Spółdzielni są użyczone przez Gminę Wojcieszków pomieszczenia na:

  1. biuro – na piętrze budynku CUS w Wojcieszkowie,
  2. prowadzenie działalności gastronomicznej- część pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Helenowie (po ich dostosowaniu oraz wyposażeniu).

Prezesem Zarządu Spółdzielni  jest Pani Agnieszka Kazanecka.

 

Statut Spółdzielni

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00