Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania

17 lipca 2019

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 tiret a -e Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r, poz. 888 z późn. zm.,)

 

Gmina Wojcieszków informuje:

  1. Na terenie Gminy Wojcieszków usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych świadczy firma:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Wojcieszkowie
ul. Kościelna 46
21-411 Wojcieszków

  1. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wojcieszków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są instalacje wskazane w umowie.

                       

  1. W  gminie Wojcieszków utworzono:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany

w miejscowości Wojcieszków, ul. Partyzantów 31

czynny w każdy wtorek każdego miesiąca w godz. 8.00-15.00

(z wyjątkiem dni wolnych od pracy przypadające na ten dzień)

oraz w co drugą sobotę w godz. 9.00 – 13.00

 

Obsługującym PSZOK jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszkowie ul. Kościelna 46 21-411 Wojcieszków

  1. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzona jest w formie wystawki oraz stałej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w: Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojcieszkowie.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00