Przebudowa drogi w miejscowościach Wola Burzecka, Wojcieszków i Burzec

6 lutego 2020

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102693 L od km 0+000 do km 1+935 w miejscowościach Wola Burzecka, Wojcieszków i Burzec”

 

Kwota dofinansowania: 791 693,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 130 990,25 zł.

 

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 102693 L w miejscowości Wola Burzecka, Wojcieszków i Burzec o długości 1,935 km.

Głównym celem realizacji zadania była poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa stanu technicznego dróg.

Realizacja projektu zakończyła się czerwcu 2021  roku.

 

Koszty projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

Całkowity koszt projektu: 1 130 990,25 zł.

Koszty kwalifikowalne: 1 130 990,25 zł.

Dofinansowanie FDS: 791 693,00 zł.

Wkład własny: 339 297,25 zł.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00