O nas

29 kwietnia 2019

 

Gmina Wojcieszków leży w północno zachodniej części województwa lubelskiego. Liczy ok. 7200 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 10886 ha. Gmina ma typowo rolniczy charakter. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które zajmują 78% powierzchni gminy. Lasy i grunty zadrzewione zajmują 1417 ha tj. 13% ogólnej powierzchni. Podstawowym źródłem zarobkowania dla mieszkańców gminy jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Odległość od Lublina około 70 km, od miasta powiatowego Łuków około 20 km.

Wojcieszków został założony w 1437 roku przez Klemensa Bielińskiego. W tym samym roku powstała tu parafia. Prawo miejskie magdeburskie Wojcieszków otrzymał w 1540 roku od króla Zygmunta Starego. W dykcjonarzu z 1802 roku Wojcieszków widnieje jako miasto z targowiskiem, kościołem i zamkiem. Na przeszkodzie rozwoju przestrzennego i ludnościowego stało jego położenie wśród lasów i piasków, uniemożliwiające prowadzenie handlu i rzemiosła. Miasto stopniowo podupadało i pauperyzowało się. W 1819 roku Wydział Administracyjny Królestwa Polskiego w Siedlcach odebrał mu prawo miejskie. To, co w XIX wieku stanowiło przeszkodę w rozwoju Wojcieszkowa, czyli lasy i piaski z niewielkimi wzniesieniami, obecnie może być jego atutem. Czyste środowisko przyrodnicze, łagodnie pofałdowany teren, brak uciążliwego przemysłu stwarzają doskonale warunki rozwoju turystyki i wypoczynku. W Malej Bystrzycy, zasobnej nie tylko w różne gatunki ryb, ale nawet w raki, można wędkować, a w lasach zbierać grzyby i owoce leśne. Wojcieszków szczyci się pięknym, zabytkowym kościołem oraz cmentarzem, na którym spoczywa żona Henryka Sienkiewicza – Maria z Babskich.

Sołectwa

Burzec, Bystrzyca, Ciężkie, Ciężkie I, Glinne, Helenów, Hermanów, Kolonia Bystrzycka, Marianów, Nowinki, Oszczepalin Drugi, Oszczepalin Pierwszy, Otylin, Siedliska, Świderki, Wojcieszków, Wola Bobrowa, Wola Burzecka, Wola Bystrzycka, Wólka Domaszewska, Zofijówka, Zafibór.

Sołectwo Burzec liczy 709 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 1084,5 ha..
Sołectwo Bystrzyca liczy 570 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 700,7 ha.
Sołectwo Ciężkie liczy 103 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 232,7 ha.
Sołectwo Ciężkie I liczy 112 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 310 ha.
Sołectwo Glinne liczy 157 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 140 ha.
Sołectwo Helenów liczy 70 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 126,5 ha
Sołectwo Hermanów liczy 99 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 186,6 ha.
Sołectwo Kolonia Bystrzycka liczy 182 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 332,2 ha
Sołectwo Marianów liczy 176 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 690,1 ha.
Sołectwo Nowinki liczy 78 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 200,8 ha.
Sołectwo Oszczepalin Drugi liczy 391 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 960,4 ha.
Sołectwo Oszczepalin Pierwszy liczy 309 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 455,4 ha.
Sołectwo Otylin liczy 69 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 256,5 ha.
Sołectwo Siedliska liczy 551 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 770 ha
Sołectwo Świderki liczy 559 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 315,8 ha.
Sołectwo Wojcieszków liczy 1096 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 1288 ha.
Sołectwo Wola Bobrowa liczy 219 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 202,2 ha
Sołectwo Wola Burzecka liczy 488 mieszkańców i zajmuje obszar 526,4 ha.
Sołectwo Wola Bystrzycka liczy 515 mieszkańców i zajmuje obszar 746,1 ha
Sołectwo Wólka Domaszewska liczy 538 mieszkańców i zajmuje obszar 704,2 ha.
Sołectwo Zofijówka liczy 56 mieszkańców i obszar 531,2 ha
Sołectwo Zofibór liczy 163 mieszkańców i obszar 126 ha

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00