Uroczystości Patriotyczne w Burcu: Hołd Bohaterom i Duma Wolności

2 października 2023

Już od wielu lat, pierwsza niedziela października w Burcu jest dniem szczególnym. Mieszkańcy tej urokliwej miejscowości gromadzą się, aby oddać hołd żołnierzom, którzy zginęli, walcząc o wolność tych ziem. W dniu wczorajszym również to uczynili, oddając cześć bohaterom pod pomnikiem poświęconym poległym w dniu 5 października 1939 roku żołnierzom 50 Dywizji Piechoty płk. Ottokara Brzozy-Brzeziny.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. Polowej, celebrowanej przez Księdza Andrzeja Prokopiaka, proboszcza Parafii Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego w Szczałbie. W tej duchowej ceremonii wzięły udział władze gminy, przedstawiciel Wojska Polskiego, sołtysi, dyrektorzy, pracownicy i uczniowie szkół z terenu gminy, a także licznie zebrani mieszkańcy Burca i okolic.

Młodzież szkolna przypomniała historię kampanii wrześniowej 1939 roku. Wspominając wydarzenia, które miały miejsce nie tylko w Burcu, ale także w Siedliskach, Zofiborze, Marianowie i Wojcieszkowie.

Wzruszającym momentem było śpiewanie pieśni żołnierskich i patriotycznych przy ognisku. To właśnie śpiewem mieszkańcy  wyrażali swoje podziękowanie za wolność i niepodległość, którymi cieszymy się dzisiaj. To modlitwa i śpiew tworzyła atmosferę wspólnoty i jedności, podkreślając, że patriotyzm jest wartością, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Budującym jest fakt, że w uroczystości wzięła udział zarówno młodzież, jak i seniorzy. To dowód na to, że historia i dziedzictwo naszej Ojczyzny są ważne dla każdego pokolenia. Dla młodszych mieszkańców to okazja do nauki i zrozumienia, jak wielką cenę zapłacili bohaterowie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Dla seniorów to chwila wspomnień i refleksji nad minionymi czasami.

Uroczystości patriotyczne w Burcu to nie tylko sposób na upamiętnienie bohaterów przeszłości, ale także okazja do budowania więzi społecznych, wzmacniania tożsamości narodowej i pielęgnowania patriotyzmu. W tych trudnych czasach, kiedy historia może być zapomniana lub zniekształcona, takie wydarzenia są niezwykle istotne. Pozwalają nam zrozumieć, jak wiele zawdzięczamy naszym przodkom i jak wielką wartość ma wolność i niepodległość.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00