W „Puchatku” na Twoje dziecko czekają specjaliści i rodzinna atmosfera

20 listopada 2021

– Nasz żłobek to przede wszystkim rodzinna, ciepła atmosfera. Dbamy o to aby dzieci przebywające w naszej placówce czuły się zaopiekowane, dajemy im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji – mówi dyrektor Agnieszka Paśnikowska.

 

Jak dodaje jej personel do każdego dziecka podchodzi bardzo indywidualnie starając się zaspokoić jego potrzeby, rozwijać zainteresowania i pasje. Różnorodność zajęć i aktywności, w których dzieci uczestniczą każdego dnia pobudza wyobraźnie i kreatywność, daje możliwość doświadczania i obserwacji różnych zjawisk, uczy pracy w grupie, rozwija kompetencje społeczne, wpływa na rozwój mowy. Obecność grupy sprawia, że dzieci stają się odważniejsze i nawet te najbardziej nieśmiałe przełamują lody. Wspólna zabawa skłania do dogadywania się. Maluchy uczą się samodzielności, zasad współpracy, dzielenia się, czekania na swoją kolej.

Zajęcia dodatkowe

W Puchatku dzieci nie nudzą się. Uczestniczą w różnych zajęciach dodatkowych.  Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do nauki tego języka. Maluchy poprzez zanurzenie w języku obcym w trakcie wykonywania zwykłych czynności typu mycie rąk, jedzenie, zabawę czy doświadczanie różnych zjawisk osłuchują się ze słownictwem w j. angielskim, oswajają brzmienie nowych słów i automatycznie wiele z nich zapamiętują.

Zajęcia rytmiczno–muzyczne prowadzone przez panią Angelikę, która ukończyła szkołę muzyczną są świetną okazją do zabawy. Dzieci rozwijają muzykalność, poczucie rytmu, kształtują słuch, zdolności głosowe, a tym samym  wzbogacają wyobraźnię i kreatywność. Nasze „lekcje” muzyki łączą w sobie elementy zajęć tanecznych, ruchowych oraz muzykoterapii.

Zajęcia logopedyczne stymulują rozwój mowy, usprawniają aparat artykulacyjny, funkcje oddechowo–fonacyjne czy słuch fonemowy. Puszczanie baniek, dmuchanie na różne małe i lekkie przedmioty, które dzięki temu unoszą się w powietrzu, robienie śmiesznych minek, przesyłanie buziaków, nadmuchiwanie policzków niczym balony czy liczenie ząbków przy użyciu języka sprawia dzieciom ogromną radość i jednocześnie pomaga wyeliminować wady mowy na najwcześniejszym etapie.

Zajęcia sensoplastyczne, podczas których angażowane są wszystkie zmysły są barwne, pachnące, czasami nawet smaczne. Stwarzają okazję do ,,doświadczania świata”, kształtowania prawidłowych reakcji na różnego rodzaju bodźce i budowania tzw pamięci sensorycznej.

Odbywają się również zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne i metodyki zabawy – opowiada dyrektor Agnieszka Paśnikowska.

Wykwalifikowana kadra

W żłobku zatrudnieni są specjaliści tacy jak: psycholog, logopeda, terapeuta SI. Wszyscy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami prowadzą specjalistyczne diagnozy i terapie. Wszystkie dzieci objęte są diagnozą ogólnorozwojową standaryzowanym narzędziem jakim jest Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego. – Diagnoza KORPEM pokazuje nam jak dziecko funkcjonuje pod względem rozwoju ruchowego, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych – opowiada Pani dyrektor. W wyniku tych diagnoz personel kwalifikuje dzieci do diagnoz i terapii specjalistycznej z zakresu zaburzeń SI, logopedycznej czy psychologicznej.

O apetyty najmłodszych dba pani dietetyk. – Dzieci otrzymują 4 posiłki dziennie. Staram się, żeby jadłospis był jak najbardziej urozmaicony dostosowany do potrzeb alergicznych dzieci – tłumaczy Milena Futera.

W placówce prowadzone są też indywidualne treningi słuchowe metodą Johansena. Na wyposażenie żłobka został zakupiony zestaw płyt do tegoż treningu. Koszt całego treningu w przypadku jednego dziecka to ok 1200 zł plus koszt wizyt kontrolnych u specjalisty. – U nas tą metoda terapii zostało objętych 10 dzieci. Warto jest podkreślić, że rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. Trening realizowany jest w ramach opłaty za żłobek – zauważa Agnieszka Paśnikowska. W najbliższym czasie żłobek planuję zatrudnić fizjoterapeutę, który przeprowadzi diagnostykę pod kontem wad postawy.

– Jeżeli rozwój dziecka znacznie wykracza poza normy rozwojowe i budzi nasz niepokój wówczas sugerujemy rodzicom przeprowadzenie pełnej diagnozy w poradni lub specjalistycznym ośrodku diagnostycznym – zaznacza Agnieszka Paśnikowska.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00