Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojcieszków

26 października 2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Przedstawiamy do konsultacji Projekt Uchwały Rady Gminy Wojcieszków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Załączniki do Uchwały stanowią mapy proponowanych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji  oraz wskazanie ich granic zawarte jest w dokumencie Diagnoza  i stanowi załącznik do przywołanej uchwały.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi w terminie do 27 listopada 2021 r. w formie pisemnej poprzez specjalny formularz uwag, który należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@wojcieszkow.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, Wojcieszków lub osobiście w siedzibie Urzędu.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spacer studyjny w dniu 06.11.2021 r.  w godzinach:

10.00 – Strażnica w Burcu

11.00 – Świetlica w Wólce Domaszewskiej

12.00 – Sala katechetyczna w Zofiborze

podczas którego zbierane będą uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojcieszków.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Ankieta- formularz zgłoszenia uwag

Projekt uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załącznik 1 Burzec_BU

Załącznik 2 Wolka Domaszewska Zofibor_WD ZO

Załącznik 3 Oszczepalin 1 2_OP OD

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00