Konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027

25 sierpnia 2021

Uchwałą nr CCLXXVII/4868/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego skierował projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 do konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne prowadzone są w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (z późn. zm.) w terminie

od 28 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. (65 dni)

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy przekazywać na formularzu zgłaszania uwag do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 , wypełnianym elektronicznie w wersji edytowalnej na adres e-mail konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl .

Podczas konsultacji społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zorganizuje szereg spotkań, poświęconych programowi Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego .

Załącznik 1 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z 2021.07.06

Załącznik 1.1 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027_Aneks 1 z 2021.07.06

Załącznik 1.2 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027_Aneks 3 z 2021.07.06

Załącznik 1.3 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027_Aneks 3 z 2021.07.06

Załącznik 2 formularz zgłaszania uwag do projektu programu

Harmonogram konsultacji powiaty

Agenda spotkań

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00