Centrum Usług Społecznych przygotowuje się do realizacji nowych usług społecznych! Plany, inwestycje, realizacja!

10 lipca 2021

28 maja 2021 Rada Gminy Wojcieszków w drodze uchwały przyjęła Program Usług Społecznych Gminy Wojcieszków na lata 2021 – 2023.


Program Usług Społecznych Gminy Wojcieszkówhttps://wojcieszkow.pl/program-uslug-spolecznych-gminy-wojcieszkow-na-lata-2021-2023/


Centrum Usług Społecznych zostało powołane w miejscu dotychczasowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w celu zmiany w zakresie świadczonych usług społecznych. CUS ma na celu dostosowanie usług  do potrzeb lokalnej społeczności. Potrzeby mieszkańców Naszej Gminy zostały określone na podstawie badań
w opracowanej diagnozie potrzeb
. Pozwoli to na  objęcie większej grupy osób wymagających udzielenia pomocy. Powstałe Centrum ma zwiększyć skuteczność w zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz rozwiązywaniu problemów społecznych na poziomie lokalnym.

• ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W  ramach CUS został uruchomiony program Asystent Osoby Niepełnosprawnej http://www.wojcieszkow.naszops.pl/asystent-osobisty-osoby-niepenosprawnej

• KLUB SENIORA

Obecnie CUS jest w trakcie uruchamiania kolejnej usługi jaką jest Klub Seniora.

• TERAPIA SENSORYCZNA, TERAPIA i REHABILITACJA

Kolejnymi usługami, które planuje w niedalekiej przyszłości uruchomić Centrum Usług Społecznych
w Wojcieszkowie jest Terapia Sensoryczna oraz Terapia i Rehabilitacja. Aby móc realizować tego typu usługi wymagane jest odpowiednie zaplecze lokalowe, którego CUS ani Gmina nie posiada. Aby zapewnić możliwość realizacji w/w usług Rada Gminy uchwalając budżet na 2021 rok zabezpieczyła odpowiednie środki na zakup budynku w centrum Wojcieszkowa (Pizzeria Benito). Budynek swoją powierzchnią i wyposażeniem w łatwy sposób będzie mógł być zaadaptowany do planowanej roli. Kluczową sprawą w tym przypadku jest powierzchnia obiektu, podłączenie do mediów, wyposażenie
w sanitariaty oraz  system centralnego ogrzewania.

Czym jest terapia sensoryczna?

Teoria Integracji Sensorycznej bazuje na neuroplastyczności mózgu. Co to oznacza? Otóż tkana nerwowa, z której zbudowany jest mózg ma zdolność do tworzenia nowych połączeń, zmienności, samonaprawy oraz uczenia się.
W uproszczeniu, dzięki neuroplastyczności przy odpowiedniej stymulacji układu nerwowego jesteśmy w stanie wypracować nowe, adekwatne do sytuacji, reakcje adaptacyjne czyli nauczyć mózg właściwego zarządzania bodźcami, które docierają do naszego organizmu i właściwej reakcji na te bodźce. I na tym właśnie polega Terapia SI. Przebiegu zajęć w Terapii SI nie można z góry zaplanować. Nie jest to jednak równoznaczne z brakiem wyznaczonego celu – wręcz przeciwnie – terapeuta musi wiedzieć co i po co robi. Generalnie celem każdej terapii SI jest poprawienie codziennego funkcjonowania człowieka a tym samym jakości jego życia. Terapeuta dobiera ćwiczenia i aktywności podczas spotkania adekwatnie do zdiagnozowanego wcześniej problemu dziecka, jego możliwości, aktualnego stanu pobudzenia oraz kondycji psychicznej i fizycznej. Zaleca także „pracę domową” – czyli dietę sensoryczną. Pierwsze efekty terapii widać po ok  6-8 tygodniach terapii.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00