Wsparcie psychologiczne dla Mieszkańców Powiatu Łukowskiego

21 marca 2020

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób odbywających obowiązkową kwarantannę, na terenie powiatu łukowskiego uruchomiono dyżury telefoniczne, pod którymi można uzyskać wsparcie psychologiczne.

Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej udzielana będzie przez:

👉Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w godz. 7.00 -15.00, ☎️ tel. 667 987 876

👉Psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w godz. 13.00 -19.00, ☎️ tel. 507 070 245

👉Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łukowie, która zapewnia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne w godz. 9.00-15.00, ☎️ tel. 25 798 21 19.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00