Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

28 marca 2022

 

 

Gmina Wojcieszków zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 93.000,00 zł. 

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Wojcieszków w 2022 r. w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Realizacja zadania polega na zapewnieniu wsparcia i udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie dla osób dorosłych, w szczególności starszych chorych i niepełnosprawnych.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 – 116.250.00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – 93.000,00 zł

Wkład własny gminy – 23.250,00 zł

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00