4 kwietnia 2023

Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 !

21 lutego 2023

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie informuje, że zmianie uległo kryterium dochodowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 :

  • z kwoty 1.164,00 zł na 1.552,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
  • z kwoty 900,00 zł na 1.200,00 zł netto dla osoby w rodzinie

Z przedmiotowej pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe szczególnie starsze, chore, niepełnosprawnym spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz ww. kryterium dochodowe.

Program przewiduje wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy lub uzyskać więcej informacji w zakresie ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej proszone są o kontakt w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie lub pod numerem telefonu (25) 755 4334.

Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków  budżetu państwa.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00