I N F O R M A C J A dla Mieszkańców

4 kwietnia 2024

dot. bezpłatnego transportu  do lokali wyborczych ,dla  mieszkańców gminy w dniu wyborów (7 kwietnia 2024r) gdzie nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy i odległość najbliższego przystanku komunikacyjnego oddalona jest ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Transport mieszkańców odbywał się będzie autobusem szkolnym stanowiącym własność gminy, w następującym porządku:

 Kurs autobusu  do lokalu OKW Nr 5 w Wojcieszkowie    

                                                        I (przedpołudniowy)                   II (popołudniowy)

1.Nowinki          (przy posesji Sołtysa)             godz.9,00                                godz.14,00

2.Wola Bobrowa (przy sklepie spoż.)              godz.9,15                                 godz. 14.15

3.Zofijówka        (przy posesji Sołtysa)            godz.9,35                                 godz.14.30

4.Marianów        (przy świetlicy)                      godz.9,45                                 godz.14.40

Po  dokonaniu aktu głosowania mieszkańcy zostaną odwiezieni do miejsca zamieszkania.

 

Kurs autobusu   do lokalu OKW Nr 8 w Hermanowie

1.Ciężkie   (przy świetlicy wiej)                       godz.11,00                                 godz.15.30

2.Helenów (przy świetlicy)                              godz.11,10                                 godz.15.40

3.kol.Bystrzycka(przy sklepie)                        godz.11.20                                 godz.15.50

4.Otylin (przy posesji sołtysa)                        godz.11.30                                  godz.16.00

5.Zofibór (parking przy Kościele)                  godz.11.45                                  godz.16.15

Po dokonaniu aktu głosowania ,mieszkańcy zostaną odwiezieni do miejsca mieszkania.

Mieszkańców zainteresowanych bezpłatnym transportem do lokalu wyborczego z w/w miejscowości, prosimy o oczekiwanie na autobus szkolny w ustalonych wyżej miejscach i godzinach.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00