Dodatek osłonowy – można składać wnioski

23 stycznia 2024

Zgodnie z ustawą od 1 stycznia można ubiegać się o dodatek osłonowy, czyli bezzwrotne świadczenie niwelujące skutki inflacji. Po raz pierwszy można je było uzyskać w 2022 roku, teraz można będzie się o nie ubiegać po raz kolejny.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 16 stycznia 2023 r. podpisane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyznanie dodatku osłonowego zależy od kryterium dochodowego. W przypadku osób samotnie gospodarujących świadczenie przysługuje jeśli dochód nie przekracza 2100 zł netto, a dla gospodarstw wieloosobowych to 1500 zł na osobę. Wnioski będzie można składać do 30 kwietnia, a wypłata, po pozytywnym rozpatrzeniu, ma nastąpić jednorazowo do 30 czerwca. Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji administracyjnej, zatem o jego przyznaniu wnioskodawcy będą informowani mailowo, a nie na piśmie.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Materiały:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
Wzór wniosku dodatek osłonowy 2024 r
wzór​_wniosku​_dodatek​_osłonowy​_2024​_r​_edytowalny.docx 0.06MB

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00