Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Krakowie – ,,NIC O NAS BEZ NAS”

18 grudnia 2023

14 grudnia 2023r. w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa – pt. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS”.

Udział w niej wzięli wybitni eksperci, naukowcy i praktycy z dziedziny polityki społecznej i pokrewnych. Organizatorem wydarzenia był Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych UKEN w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Wśród przedstawicieli nauki, instytucji społecznych, praktyków oraz samorządowców z całej Polski znakomicie odnalazła się też delegacja z Gminy Wojcieszków, która miała swoje wystąpienie w sesji plenarnej dotyczącej „dobrych praktyk i rekomendacji”.

Konferencja stała się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, a przedstawione podczas niej referaty i dyskusja przyczyniły się do pogłębienia rozumienia aktualnych problemów i wyzwań społecznych.

Była również okazją do debaty nad zapisami w ustawach, które zdaniem praktyków wymagają modyfikacji by wspierały urzędników w ich zadaniach i przyczyniały się do zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań w szeroko pojętej polityce społecznej.

     

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00