Uwaga Mieszkańcy   

22 listopada 2023

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiorników i transportu odpadów ciekłych oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy. 

Dlatego upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wojcieszków będą przeprowadzali wśród właścicieli nieruchomości kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.

Mając na uwadze powyższe  mieszkańcy gminy Wojcieszków, którzy posiadają  zawartą  umowę oraz fakturę za wywóz nieczystości ciekłych (szamba) w okresie od 1.09.2022 r oraz w 2023 roku prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Wojcieszków pokój nr 10 celem okazania ww. dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 25/755/41/23 lub w budynku Urzędu Gminy w Wojcieszkowie pokój nr 10.

  WÓJT

/-/ Agnieszka Cieślak

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00