Zawiadomienie

25 października 2023

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 października 2023 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Wojcieszków

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu Nr LVI/2023 i protokołu Nr LVII/2023.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 5. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych i osoby zobowiązane.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wojcieszkowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie reparacji odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Wojcieszków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wojcieszków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
  w prowadzonych przez Gminę Wojcieszków publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2024-2027.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Gminy Wojcieszków.

Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ Roman Kaliński

zawiadomienie(21)

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00