OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023:

7 sierpnia 2023

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Treść ogłoszenia o naborze nr 2/2023 wraz z pełną dokumentacją znajduje się na stronie LGD w zakładce NABORY: https://lgdrazem.pl/nabor-2-2023/

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: od 17 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., Biuro LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW:

Informujemy, iż w dniu 10.08.2023 r. LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach naboru wniosków nr 2/2023:

Tytuł szkolenia: „Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, podziałanie 19.2”

Termin: 10.08.2023 r., godz. 11:00

Miejsce: sala konferencyjna UG Łuków (I piętro), ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Formularz zgłoszenia i program dostępny na stronie LGD: przejdź >>>

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie skanu podpisanego zgłoszenia uczestnictwa do 09.08.2023 r. do godziny 12:00 na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Za udział w szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku i biznesplanu Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt za szkolenie i 2 pkt za doradztwo).

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00