„Nasz sołtys” konkurs o zasięgu wojewódzkim

1 sierpnia 2023

Samorząd Województwa Lubelskiego jest inicjatorem konkursu „Nasz sołtys” dedykowanego aktywnym liderom społeczności wiejskich. Zgłoszenia można przesyłać do 20 sierpnia br.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego po raz pierwszy organizuje podobny konkurs o zasięgu wojewódzkim, w którym mieszkańcy wsi mogą docenić sołtysów z województwa lubelskiego. Finał konkursu odbędzie się 11 września br.

Do najważniejszych zadań sołtysa należą animacja działań i projektów mających znaczący wpływ na rozwój wsi, podejmowanie inicjatyw w celu aktywizacji i integracji mieszkańców, a także diagnoza potrzeb swojego regionu, tak by realizowane projekty zaspokajały je w pełni. Kluczowe jest tutaj sprawne i efektywne wykorzystanie środków z Funduszu Sołeckiego na inicjatywy, które wpłyną pozytywnie na rozwój regionu i jakość życia jego mieszkańców.

Województwo lubelskie to w 70 procentach tereny rolne, to 213 gmin i 3645 sołectw. Sołtys jest podstawowym organem społeczności lokalnej. Wszystko co chcemy, żeby się zadziało, uzgadniamy właśnie z nim. To on najczęściej występuje o modernizację dróg, budowę placu zabaw czy świetlic. Widzimy zatem, że potrzeba na docenienie sołtysów jest ogromna i dlatego organizujemy ten konkurspowiedział Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Kandydatem w konkursie może zostać sołtys z województwa lubelskiego, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały poprzedni 2022 rok. Osoby do tytułu „Nasz Sołtys” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz powiaty.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie, oddzielnie dla pań i panów pełniących funkcję sołtysa:

  • za zajęcie I miejsca – 5000 zł
  • za zajęcie II miejsca – 4000 zł
  • za zajęcie III miejsca – 3000 zł
  • 3 wyróżnienia po 2000 zł w każdej kategorii.

Laureaci otrzymają również tytuł „Nasz sołtys” i statuetki.

Podczas oceny zgłoszeń będą brane pod uwagę takie aspekty działalności, jak: wpływ podjętych zadań na integrację społeczności lokalnej, działalność społeczna i jej materialne rezultaty, poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków funduszu sołeckiego lub projekty inwestycyjne. Istotne z punktu widzenia osiągnięć Kandydata do tytułu „Nasz Sołtys” będą także: współpraca z samorządem gminnym, dalsze plany związane z działalnością sołectwa, aktywna reprezentacja gminy i swojego regionu oraz udział w konkursach obrazujących osiągnięcia.

Regulaminu Nasz sołtys załączniki nr 1 i 2

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00