NOWE ZASADY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZA PALIWO ROLNICZE – SIERPIEŃ 2023 rok

19 lipca 2023

Nowelizacją z dnia 9 maja 2023 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 965) wprowadzono zmiany w procedurze składania wniosków.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego (podobnie jak w latach ubiegłych) zawartego w cenie oleju napędowego w II turze naboru należy składać w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Wojcieszkowie – pokój nr 4.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (STARY WZÓR) składa:

 • producent rolny posiadający tylko użytki rolne, który nie wykorzystał przysługującego mu limitu w I turze naboru wniosków,
 • producent rolny posiadający użytki rolne i bydło, który nie wykorzystał przysługującego mu limitu w I turze naboru wniosków

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (NOWY WZÓR) składa producent rolny, który posiada użytki rolne, świnie, owce, kozy lub konie, jeżeli limit z I tury naboru wniosków został już wykorzystany.

Dwa wnioski: wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. STARY WZÓR) i wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni

(tj. NOWY WZÓR) składa:

 • producent rolny, który posiada użytki rolne, bydło świnie, owce, kozy lub konie, jeżeli pozostał do wykorzystania limit z I tury naboru wniosków,
 • producent rolny, który nie składał wniosku w I turze naboru.
 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Faktury VAT za okres:
 • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – w przypadku wniosków na użytki rolne lub użytki rolne i bydło,
 • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – w przypadku wniosków na świnie, owce, kozy lub konie.
 1. Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie w 2022 r.
 2. Informacja z ARiMR o liczbie DJP świń w gospodarstwie w 2022 r.
 3. Informacja z ARiMR o liczbie DJP kóz w gospodarstwie w 2022 r.
 4. Informacja z ARiMR o liczbie DJP owiec w gospodarstwie w 2022 r.
 5. Oświadczenie o liczbie DJP koni w gospodarstwie w 2022 r.
 6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej.
 7. Umowa dzierżawy lub oświadczenie dzierżawcy – w przypadku osób, które dzierżawią grunty.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa

zwrot-podatku-akcyzowego

wniosek – stary wzór

 wniosek – nowy wzór

Oświadczenia i załączniki

 

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00