Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO! – Konkurs grantowy

11 lipca 2023

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego.

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:

  • zatrudnienie koordynatora wolontariatu
  • edukację koordynator wolontariatu
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

Termin składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

Od 3 lipca 2023 r. godziny 14.00 do 24 lipca 2023 r. godziny 14:00

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Sposób składania ofert:

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (SOD) udostępnionego przez NIW-CRSO.

Webinaria

Dwa webinaria nt. zasad udziału w konkursie oraz składania ofert odbędą się w dniach:

Dodatkowe informacje:

Pytania dotyczące konkursu można zadawać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 pod numerem telefonu: 885-221-530 lub mailowo pod adresem: korpussolidarnosci@niw.gov.pl.

Dokumenty dotyczące konkursu:

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00