Sesja absolutoryjna w Gminie Wojcieszków

3 lipca 2023

Piątek 30 czerwca był bardzo ważnym dniem w pracy włodarza Gminy Wojcieszków – sesja absolutoryjna, czyli jedno z najważniejszych posiedzeń rady i pracy samorządu.

Głosowanie o wotum zaufania potwierdziło prawidłowość działań finansowych, gospodarczych i organizacyjnych podejmowanych w roku ubiegłym przez p. Wójt Agnieszkę Cieślak oraz Radnych Rady Gminy. Zdecydowana większość głosów (przy jednym wstrzymującym się) jest tego dowodem.

Na sesji przedstawiono Raport o stanie Gminy Wojcieszków za rok 2022, który jest podsumowaniem aktywności inwestycyjnej, społecznej oraz inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych w gminie w roku ubiegłym. Radni Rady Gminy poparli opinię RIO oraz zaakceptowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz jednogłośnie udzielili absolutorium  Pani Wójt.

Pani Wójt Agnieszka Cieślak podziękowała radnym, sołtysom, współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę i pomoc dodając, że dobra realizacja budżetu to zasługa wielu osób.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich radnych pogratulował pani Wójt Agnieszce Cieślak  otrzymanego wotum zaufania oraz podziękował za wspólną, całoroczną pracę, owocne dyskusje i widoczne efekty. Mieszkańcy Wólki Domaszewskiej i Siedlisk przybyli na sesję aby w imieniu mieszkańców wyrazić wdzięczność za inwestycje jakie w tych miejscowościach zostały zrealizowane.

Inwestycje gminne

Przeznaczono

rok :       2018                       2019                          2020                              2021                              2022

   1 352 278,84 zl       2 246 651,08 zł         9 386 552,64zł        19 033 154,21 zł           39 056 366,89zł

wykorzystano odpowiednio:

1 109 120,84 zł        1 246 895,67zł        7 198 269,60zł             13 232 461,83zł         29 022 786,23zł                         

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00