ZAWIADOMIENIE

28 czerwca 2023

W dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się LV sesja Rady Gminy Wojcieszków

 Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

 Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2022 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania   z   wykonania   budżetu   gminy   za   2022   rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
 7. Przedstawienie opinii RIO w Lublinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
 8. Przedstawienie opinii   Komisji   Rewizyjnej   o   wykonaniu   budżetu   gminy za 2022 rok wraz z  informacją  o  stanie  mienia  gminy  i  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi Gminy.
 9. Przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  o  udzielenie  Wójtowi  Gminy  absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 10. Dyskusja nad  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2022  rok  wraz
  z informacją o stanie mienia gminy.
 11. Podjęcie uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wojcieszków z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Wojcieszków z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojcieszków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Gminy Wojcieszków.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           /-/ Roman Kaliński

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00