Lubelskie Forum Centrów Usług Społecznych i Procesu Deinstytucjonalizacji za nami…

23 czerwca 2023

Dzisiaj (piątek) zakończyło się Lubelskie Forum CUS -ów. Były to dwa bardzo pracowite i wyczerpujące dni dla przedstawicieli Urzędu Gminy i CUS -u w Wojcieszkowie, którzy prowadzili jedną z czterech sesji warsztatowych.

Warsztaty są jednym z najskuteczniejszych narzędzi szkoleniowych, które mogą wzmocnić kompetencje pracowników, zwiększyć ich motywację oraz przyczynić się do skuteczniejszej pracy na rzecz społeczności. Na nasze zapisało się blisko 100 osób z całej Polski aby posłuchać o „Organizowaniu usług społecznych na terenach wiejskich”.

Forum w Lublinie było świetną okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów. Mieliśmy możliwość podzielenia się swoimi sukcesami, ale także wyzwaniami, z jakimi się spotkaliśmy podczas organizacji usług społecznych.

Wielkim plusem naszej prelekcji były prezentowane filmy, które ukazywały szeroką gamę usług funkcjonujących w Gminie Wojcieszków. Obrazowały one nie tylko ich różnorodność ale także wpływ, jaki mają na lokalną społeczność.

Niezwykle ważnym elementem naszej prelekcji było podkreślanie roli organizacji pozarządowych w rozwoju i świadczeniu usług społecznych na wsi. Podawaliśmy wiele pomysłów, które były efektem współpracy między lokalną społecznością a organizacjami pozarządowymi działającymi w naszej Gminie.

Duże zainteresowanie omawianym tematem przełożyło się na gorącą dyskusję i wiele sprecyzowanych pytań uczestników spotkania.

Mimo, iż w dwudniowym Forum uczestniczyło blisko 600 osób z całego kraju ROPS Lublin świetnie poradził sobie z organizacją przedsięwzięcia a atmosfera wśród uczestników była bardzo ciepła i sympatyczna.

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00