INFORMACJA w sprawie wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2024 – 2027

7 czerwca 2023

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach znak: A-0120-1/23, Wójt Gminy Wojcieszków informuje, że Rada Gminy Wojcieszków na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217) wybierze jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2024 – 2027.

INFORMACJA dot. ławników

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista obywateli zglaszajacych kandydata na lawnika

Oswiadczenie kandydata na lawnika

Oswiadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu

Oswiadczenie pierwszej osoby na liście

Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu -KRS lub inny rejestr

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00