Sesja Rady Gminy

15 maja 2023

W dniu 23 maja 2023 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Wojcieszków

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Wojcieszkowie za 2022 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych
  w Wojcieszkowie za rok 2022 i oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wojcieszków za 2022.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Wojcieszków w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojcieszków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           /-/ Roman Kaliński

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00