Komunikat WIORiN w Lublinie

14 kwietnia 2023

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie uprzejmie informuje,
że z dniem 4 maja 2023r. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń
o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do
stosowania środków ochrony roślin.

W terminie dwóch miesięcy od opublikowania ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na
lata 20232027, tj. od dnia 4 maja 2023r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania stosownych uprawnień, w tym szkolenia z zakresu środków ochrony roślin
oraz okresowego badania potwierdzającego sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, którego badania wygasły lub wygasną przed dniem 4 maja 2023r. oraz dla sprzętu starszego niż 5 lat, który nie był wcześniej poddawany badaniom.

Komunikat

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00