Ankieta do mieszkańców gminy

29 marca 2023

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy na stronie internetowej link do ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM”  (https://www.survio.com/survey/d/N6N7J6D9B2W9B4J6S), dotyczącej wskazania jakie grupy w niekorzystnej sytuacji powinny być wg. mieszkańców w pierwszej kolejności objęte wsparciem w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM” ze środków PROW, działanie Leader, perspektywa 2023-2027.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby Lokalna Strategia Rozwoju w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD „RAZEM”.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00