Sesja Rady Gminy Wojcieszków

24 marca 2023

ZAWIADOMIENIE

W dniu 31 marca 2023 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Wojcieszków

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Wojcieszków za rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Wojcieszków
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Centrum Usług Społecznych
  w Wojcieszkowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojcieszków”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojcieszków”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojcieszków na 2023 rok.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           /-/ Roman Kaliński

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00