Zawiadomienie o sesji

3 lutego 2023

Wojcieszków, dn. 03.02.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 14 lutego 2023 roku o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się LI sesja Rady Gminy Wojcieszków

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komisariatu Policji w Adamowie w 2022 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2022 roku oraz planów pracy na 2023 rok stałych komisji działających przy Radzie Gminy Wojcieszków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły Podstawowej w Hermanowie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Hermanowie o strukturze klas I-III wraz
  z oddziałem przedszkolnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Wojcieszków.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           /-/ Roman Kaliński

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00