Spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy

31 stycznia 2023

Zgodnie z Porozumieniem o koordynacji usług społecznych oraz współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia dla mieszkańców gminy Wojcieszków w związku z realizacją przez Gminę Wojcieszków  projektu „CUS w gminie Wojcieszków wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców”, finansowanego w ramach POWER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w poniedziałek 30 stycznia 2023r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie kierowników jednostek gminnych.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, którzy poinformowali o subsydiowanych formach zatrudnienia/pracach interwencyjnych, robotach publicznych, stażach/ szkoleniach dla pracowników finansowanych ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Najwięcej pytań dotyczyło możliwości korzystania z dofinansowań do szkoleń i kształcenia a także staży z PUP.

Program spotkania był bardzo obszerny i dotyczył zagadnień związanych z bezpieczeństwem, zatrudnieniem, szkoleniami, usprawnieniem działania jednostek, organizacją wspólnych wydarzeń oraz poprawną segregacją odpadów. Poruszano wiele kwestii istotnych w bieżącym funkcjonowaniu jednostek gminnych.

Spotkanie było okazją do wyrażenia swojego zdania w omawianych sprawach oraz wymiany spostrzeżeń.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00