Informacja dotycząca zakupu preferencyjnego węgla od 01 stycznia 2023 roku

2 stycznia 2023

Wójt Gminy Wojcieszków informuje o realizacji preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych, również w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych odbywać się będzie na podstawie składanych wniosków. Wnioski przyjmowane
i weryfikowanie będą przez Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie, ul. Kościelna 46.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 02 stycznia 2023 r.
Wniosek można złożyć: osobiście w siedzibie CUS, w UG Wojcieszków (Punkt Obsługi Klienta) lub elektronicznie podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Wnioski dostępne będą
w siedzibie CUS, w siedzibie Urzędu Gminy, (Punkt Obsługi Klienta) na stronie

internetowej gminy.
Cena węgla za tonę wynosi 2000 zł brutto.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (Dz. U. poz. 2236) wnioski będą mogły składać osoby, które składały deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.

Ilość węgla możliwa do zakupu przez gospodarstwa domowe wynosić będzie :

1500 kg w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r.

Osoby, które nie dokonały zakupu węgla do 31 grudnia 2022 roku albo dokonano zakupu w ilości mniejszej niż 1500kg,to ilość paliwa stałego zakupionego w ramach limitu od 1 stycznia 2023r powiększa w/w limit.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00