Dostępny samorząd – granty

30 listopada 2022

W obrazku znak z lewej stronu przedstawia znaki Funduszy europejskich, znak pośrodku barwy rzeczypospolitej polskiej, znak z prawej strony przedstawia znak Unii Europejskiej
W dniu 23 listopada 2022 roku Gmina Wojcieszków podpisała umowę Nr DSG/0605 o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Gmina Wojcieszków otrzymała grant w łącznej wysokości 100.000,00 zł, z czego 84.280,00 zł pochodzi ze środków europejskich, a 15.720,00 zł pochodzi ze środków dotacji celowej.
Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Wojcieszków dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Dostępność jest zagadnieniem horyzontalnym, jest kluczowym warunkiem prowadzenia samodzielnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym na równych zasadach.
Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia grantowego zostały określone kluczowe obszary dostępności, wymagające pilnego wsparcia, a równocześnie umożliwiające wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią jak największej liczbie mieszkańców łatwy dostęp do usług publicznych, bez względu na ograniczenia ruchowe, wzrokowe, słuchowe, czy poznawcze.
W ramach grantu Gmina Wojcieszków podejmie między innymi takie działania jak:
• dostosowanie stron internetowych zgodnie z zasadami dostępności,
• oznakuje miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• zapewni miejsce do odpoczynku dla osób ze szczególnymi potrzebami,
• zapewni pętlę indukcyjną
• wdroży system informacji wewnątrz budynku
• wdroży oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami,
• ułatwi lokalizację i możliwość poruszania się w budynku UG za pomocą tyflomap,
• oznakuje kontrastowo stopnie w budynku UG,
• wykona oznaczenia za pomocą piktogramów.
Zaplanowane prace zwiększą możliwość samodzielnego korzystania z usług publicznych przez osoby ze szczególnymi potrzebami, zaś długofalowo wpłynie to na zwiększenie możliwości ich pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-publicznym.

Plakat

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00