Sprzedaż węgla przez Gminę Wojcieszków

9 listopada 2022

Wójt Gminy Wojcieszków informuje, że Gmina Wojcieszków przystąpiła do programu zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców Naszej Gminy w ramach rządowego programu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. (Ustawa z dnia 27 października 2022 roku. Dz. U. poz. 2236)

Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych odbywać się będzie na podstawie składanych wniosków.

Wnioski przyjmowane i weryfikowane będą przez Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie, ul. Kościelna 46.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 14 listopada 2022 r.

Wniosek można złożyć: osobiście w siedzibie CUS, w UG Wojcieszków (Punkt Obsługi Klienta) lub elektronicznie podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski dostępne będą w siedzibie CUS, w siedzibie Urzędu Gminy, (Punkt Obsługi Klienta) i poniżej.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstwa domowego

Klauzula_informacyjna_zakup wegla na warunkach preferencyjnych

Cena węgla za tonę wynosi 2000 zł brutto.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (Dz. U. poz. 2236) wnioski będą mogły składać osoby, które składały deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.

Preferencyjny zakup paliwa stałego nie będzie przysługiwał osobom, które zakupiły węgiel na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określił ilość węgla dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Ilość węgla możliwa do zakupu przez gospodarstwa domowe wynosić będzie :

1500 kg w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.

1500 kg w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00