18 Października Dniem Poczty Polskiej

18 października 2022
1️⃣8️⃣ października obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej, jako upamiętnienie utworzenia Poczty Królewskiej przez króla Zygmunta II Augusta.
Z tej okazji Wszystkim Pracownikom poczty i listonoszom przekazujemy wyrazy szacunku oraz serdeczne podziękowanie za trud codziennej pracy.
Pracownikom i ich rodzinom życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Pierwsza oficjalna poczta została utworzona między Krakowem a Wenecją 18 października 1558 roku w celu utrzymywania stałego kontaktu króla z Włochami. W XIX wieku, po upadku powstania kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze Polski, poczta została przejęta przez zaborców i pełniła funkcję administracyjno-policyjną. Głównym zadaniem poczty było zapewnienie prawidłowej działalności administracji cywilnej oraz wojskowej. W każdym zaborze działały odrębne regulacje prawne określające funkcjonowanie poczty. W zaborze pruskim zapoczątkowano nowe usługi, takie jak szybka poczta kurierska, dyliżanse i doręczanie przesyłek przez listonoszy.

Po zwycięskiej kampanii Napoleona w 1806-1807 roku oraz ustanowieniu Księstwa Warszawskiego, poczta stała się niezależną instytucją bezpośrednio podlegającą królowi. Na terenie Księstwa Warszawskiego wprowadzono poczty wozowe, kariolkowe, konne i pierwsze dyliżansy. W 1815 roku została utworzona Poczta Królewska, która stanowiła kontynuację tradycji Poczty Polskiej za czasów stanisławowskich. Poczta Królewska, aż do upadku powstania styczniowego stanowiła autonomiczną instytucję, zaś w 1867 roku otrzymała pruskie zwierzchnictwo i funkcjonowała pod nazwą Okręgu Pocztowego Zachodniego. Wybuch I wojny światowej zlikwidował wszystkie urzędy na centralnych terenach zaboru rosyjskiego. Okręg Pocztowy Zachodni również został podporządkowany zaborcom.

Po odzyskaniu niepodległości na początku maja 1919 roku, Polska przystąpiła do Światowego Związku Pocztowego. W 1939 roku miała miejsce Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku i w tym czasie jej funkcjonariusze wzięli udział w kampanii wrześniowej na terenie całego kraju. Początek współczesnej Poczty Polskiej datowany jest na rok 1944, kiedy ustanowiono okręg pocztowy w Lublinie. Obecnie Poczta Polska stanowi jednoosobową spółkę skarbu państwa, gdzie założycielem i jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw łączności – Ministra Administracji i Cyfryzacji. Poczta Polska idzie z duchem czasu i oprócz świadczenia usług pocztowych, bankowo-ubezpieczeniowych, rozwija obszar usług cyfrowych, które są realizowane poprzez platformę internetową.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00