XLIV SESJA RADY GMINY – WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

14 lipca 2022

 

30 czerwca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków Rozpoczęła się XLIV Sesja Rady Gminy Wojcieszków.

Na samym początku obrad głos zabrali członkowie i pracownicy Klubów Seniora działających na terenie Naszej Gminy oraz członkowie i pracownicy Klubu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych w Wólce Domaszewskiej. Na ręce Pani Wójt zostały złożone kwiaty i podziękowania za pochylenie się nad problemem osób starszych i niepełnosprawnych. Podziękowania popłynęły również w stronę Radnych Gminy Wojcieszków, którzy pozytywnie przychylili się do propozycji Pani Wójt o utworzeniu Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie i Klubu Seniora + w Woli Burzeckiej. Seniorzy chwalili jakość świadczonych usług, wykwalifikowaną kadrę oraz organizowane wycieczki, imprezy integracyjne i spotkania. Podkreślali jak ważną rolę w ich życiu zaczęły pełnić świadczone usługi społeczne.

W dalszej części sesji Pani Wójt przekazała informację o działalności w okresie międzysesyjnym.

Następnie Pani Sekretarz Zofia Mikusek przedstawiła najważniejsze zagadnienia z raportu o stanie gminy za rok 2021.

Radni Gminy Wojcieszków przystąpili do głosowania za udzieleniem Wotum Zaufania Wójtowi Gminy Wojcieszków za rok 2021.

  • W głosowaniu brało udział 14 z 15 radnych.
  • Za udzieleniem wotum zaufania opowiedziało się 11 radnych
  • Trzech radnych wstrzymało się od głosu.(Barszcz, Kraśniewski, Izdebski)

Po głosowaniu przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia gminy.

Następnie przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia gminy.

Jednym z kolejnych punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojcieszków z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

  • W głosowaniu brało udział 14 z 15 radnych.
  • Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 13 radnych.
  • Jeden radny wstrzymał się od głosu. (Izdebski)

Rada Gminy Wojcieszków udzieliła wotum zaufania i absolutorium Wójt Gminy Wojcieszków Agnieszce Cieślak.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00