Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

29 kwietnia 2022

Szanowni Mieszkańcy,

Przedstawiamy do konsultacji Projekt Uchwały Rady Gminy Wojcieszków w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojcieszków.

Załączniki do Uchwały stanowią Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojcieszków oraz deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi w terminie do 30.05.2022 r. w formie pisemnej poprzez specjalny formularz uwag, który należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@wojcieszkow.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, Wojcieszków lub osobiście w siedzibie Urzędu.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie w dniu 17.05.2022 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków ul. Kościelna 46; 21-411 Wojcieszków

podczas którego zbierane będą uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wojcieszków.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Załączniki:

Projekt uchwały o Komitecie Rewitalizacji

Załącznik nr 1 Regulamin_ Komitetu_Rewitalizacji

Ankieta-Formularz zgłaszania uwag

Załącznik nr 2 do uchwały Deklaracja przystąpienia

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00