14 kwietnia 2022 r. – Święto Chrztu Polski

13 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,

14 kwietnia obchodzić będziemy 1056 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan – Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji Polski. Akt przyjęcia chrztu, datowany przez historyków na dzień 14 kwietnia 966 roku, uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i kościoła katolickiego w naszym kraju.

Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Uchroniło to Polskę od groźby przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką czeską Dobrawą w 965 roku. Utwierdzało ono jednocześnie zawarty sojusz Polski i Czech w toczonej przez Mieszka I wojnie z Wieletami.

Początkowo ochrzcił się sam książę i jego bezpośrednie otoczenie. Natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kolejne lata. Pierwszym biskupem polskim został w 968 roku – Jordan.   Przyjęcie chrztu przyczyniło się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego. Utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem. Przez chrzest i proces chrystianizacji, Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.

Święto Chrztu Polski to święto ustanowione na pamiątkę chrztu Polski, który prawdopodobnie miał miejsce 14 kwietnia 966 roku. Pomysłodawcy ustanowienia tego święta państwowego określili Chrzest Polski mianem „kluczowego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i Państwa”. Wnioskodawcy argumentowali, że należy pamiętać o rocznicy chrztu Polski „w dobie kruszenia podstaw, na których zbudowany jest nasz byt narodowy i państwowy, w dobie niepewności i obawy o naszą przyszłość, o jutro naszych dzieci”. 14 kwietnia ma być więc upamiętnieniem ważnego dla Polski wydarzenia, jakim był chrzest, a także „okazją do zadumy i refleksji nad odpowiedzialności za naszą przyszłość” – czytamy w uzasadnieniu pomysłodawców tego święta.

14 kwietnia jest świętem państwowym pod nazwą Święto Chrztu Polski, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 22 lutego 2019 r.  o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00